Καλώς ήλθατε!

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο προβολής του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας “RUOMO”. Βασικός στόχος του RUOMO είναι να καταγραφεί και να οργανωθεί το επιστημονικό και ερευνητικό υλικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο Διαδίκτυο σύμφωνα με την «Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (όπως εγκρίθηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ. 19/22.4.2019 της Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου).Τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέσα από μια απλή διαδικτυακή διαδικασία, μπορούν να καταθέτουν τις δημοσιεύσεις τους στο Αποθετήριο. Οι χρήστες με την λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του RUOMO, το οποίο είναι δομημένο σύμφωνα με το μοντέλο των κοινοτήτων (communities) και των συλλογών (collections) που υποστηρίζει το διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης αποθετηρίων DSpace CRIS.Ερευνητές
Σχολές & Τμήματα
Δημοσιεύσεις